I anledning af 100 året for kvinders stemmeret skriver og samler vi livshistorier

Region 8 er i gang med et spændende arrangement om fejring af kvindernes stemmeret og i den forbindelse vil vi prøve at finde livshistorier om kvinder vi kender
- måske er der også soroptimister i andre regioner, der vil være med?
Ved en ændring af Grundloven i 1915 fik danske kvinder og tyende stemmeret til Rigsdagen på lige fod med mændene. 12.000 kvinder fejrede valgretten ved et kæmpe demonstrationsoptog på Amalienborg
Slotsplads d. 5. juni 1915, og i 1918 stemte de for første gang til Rigsdagen. Vi tænker, at det havde stor
betydning for datidens kvinder og efterlyser gode historier.

Hvor var din oldemor eller bedstemor i 1915 – i årene før eller efter?
Hvem var hun?
Hvilken betydning fik stemmeretten for hende og hendes familie?
Kender du til kvindelige familiemedlemmer, der oplevede demokratiets sejr i 1915, så giv os et praj og hjælp os med at sætte fokus på grundlovsjubilæet ved at samle historier og erindringer fra årene, da kvinder fik stemmeret.
Skriv din historie og  mail den til  Lis Vibeke Læssøe Olsen (vito52@outlook.dk) og Else Lücking (else@lucking.dk)