Tidligere region 8 projekt Litauen "Trafficking"

Mennesker er ikke til salg
Region 8 har siden 2011 støttet den litauiske union i deres omfattende ”Trafficking” projektarbejde.

Der er 9 klubber i Litauen med i alt kun ca. 150 medlemmer.
I begyndelsen tilbød vi klubben i Kleipeda støtte og vejledning, så den kunne påtage sig et lokalt oplysningsarbejde om ”Trafficking”.
Inden vi så os om, opfordrede den litauiske union os til at støtte alle 9 klubber i unionen, og vi fulgte opfordringen.

Baggrunden var, at offentlige informationer og oplysninger om ”Trafficking” og de medfølgende farer, var absolutte mangelvarer i Litauen.
Unge mennesker i Litauen forberedes ikke på nogen måder til det barske liv i samfundet, som mange møder, når de forlader skolen, børnehjemmet, universitetet eller andre offentlige institutioner efter endt skolegang.

I Litauen er der ikke muligheder for at klubberne selv kan indsamle penge til støtte for deres projekter, ved at sælge sløjfer, marmelader, håndarbejder og lign. Indsamlinger af den art er forbudt i det offentlige rum i hele landet.

Hvis vi i Region 8 kunne give økonomisk støtte, ville det være en stor hjælp.

Vores donationer gik i første omgang til fremstilling af diverse pjecer, mindre plakater, kuglepenne og papirlinealer med det fint designede logo, ”Mennesker er ikke til salg”.
Senere er det blevet til meget store plakater til opstilling ved busstoppesteder i større byer, diverse IT udstyr, DVD tegnefilmvideoer om Trafficking, Incest og Pornografi.

De litauiske soroptimister påtager sig personligt opgaven at undervise og oplyse på skoler, børnehjem, ungdomsinstitutioner, universiteter og andre offentlige rum i de byer og områder, hvor de bor. 

Da vi i sommeren 2014 havde besøg af tre (nu afgåede) unionspræsidenter, fortalte de, at vores hjælp er uvurderlig.
Det er umuligt for de litauiske soroptimister selv at fremskaffe den nødvendige kapital til arbejdet. En af præsidenterne fortalte, at hendes årsindtægt som universitetslektor svarer til DKK 90.000  og den dårlige økonomi er en hyppig årsag til, at soroptimister i Litauen melder sig ud af klubberne. De har ikke råd til at betale deres kontingenter.

Mange vil gerne gøre en personlig indsats, og det gør de, ved at påtage sig at oplyse om ”Trafficking”.

De litauiske ønsker har været større end Region 8 kunne klare alene.
Vi har derfor fået støtte fra Traffickingudvalget i den danske union.
Fra 2011 til 2014 har vi i alt hjulpet de litauiske klubber med 22.299 Euro (DKK150.000)

I oktober 2014 fik vi underretning om, at det oplysningsmateriale, som klubben i Raseniai har fremstillet for nogle af vores donationer, vil blive opsat som en vandreudstilling i det litauiske parlament i nogle måneder i foråret 2015. 

Vi håber, at vi også fremover får mulighed for at støtte de litauiske soroptimister i deres vigtige informationsarbejde, indtil de offentlige myndigheder i Litauen påtager sig opgaven med at formidle, hvor samfundsnedbrydende ”Trafficking” er.

24. oktober 2014

Annelise Thomsen
SI Næstved klubben

De litauiske ønsker har været større end Region 8 kunne klare alene.
Vi har derfor fået støtte fra Traffickingudvalget i den danske union.
Fra 2011 til 2014 har vi i alt hjulpet de litauiske klubber med 22.299 Euro (DKK150.000)
I oktober 2014 fik vi underretning om, at det oplysningsmateriale, som klubben i Raseniai har fremstillet for nogle af vores donationer,
vil blive opsat som en vandreudstilling i det litauiske parlament i nogle måneder i foråret 2015.
Vi håber, at vi også fremover får mulighed for at støtte de litauiske soroptimister i deres vigtige informationsarbejde,
indtil de offentlige myndigheder i Litauen påtager sig opgaven med at formidle, hvor samfundsnedbrydende ”Trafficking” er.